Novinky

Sára Molčanová

2012
1.miesto- oddielová súťaž
17.miesto- Majstrovstvá Bratislavy
2.miesto- Mikulášsky Mantila gym cup
5.miesto- Mikulášsky Mantila gym cup dvojice a trojice
2.miesto- Memoriál Hermy Jochovej
2.miesto- Třebíčsky podzim                          

2013
4.miesto- oddielová súťaž
6.miesto- Majstrovstvá Bratislavy
6.miesto- Mantila gym cup
3.miesto- Memoriál Hermy Jochovej

2014
1.miesto- oddielová súťaž
4.miesto- Bratislava Cup
7.miesto- O pohárik Bratislavy

... späť